Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

In de webshop vind je verschillende ‘Doe es Genk’ kaarten en bijhorende verpakkingen. Je koopt bij stad Genk . De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Algemene voorwaarden ‘Doe es Genk’ kaart

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door stad Genk uitgegeven ‘Doe es Genk’ kaart. Door de ‘Doe es Genk’ kaart te gebruiken aanvaard je onderstaande productvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven. 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle door stad Genk uitgegeven ‘Doe es Genk’ kaarten, in welke fysieke of digitale verschijningsvorm dan ook. 
 2. De ‘Doe es Genk’ heeft een waarde van €5, €10, €15, €20, €25, €30, €35, €40, €45 of €50 en is voorzien van een unieke 16-cijferige code en QR-code. Alleen originele ‘Doe es Genk’ kaarten kunnen worden ingewisseld. Beschadigde of anderszins onbruikbaar geworden ‘Doe es Genk’ kaarten kunnen niet worden besteed of omgewisseld. In geval van verlies, diefstal of onbevoegd gebruik door derden van deze unieke code vindt geen vergoeding of vervanging plaats. Neem in deze gevallen contact met ons op om te kijken naar de mogelijkheden. 
 3. ‘Doe es Genk’ kaarten kan in meerdere keren worden uitgegeven en is niet inwisselbaar voor contant geld. Ook de restwaarde is onder geen beding inwisselbaar voor geld. 
 4. Iedere ‘Doe es Genk’ kaart is onbeperkt geldig vanaf de uitgiftedatum
 5. Het saldo van de ‘Doe es Genk’ kaart kan geraadpleegd worden via de JPurse app.  
 6. Bij (poging tot) fraude en/of misbruik met de ‘Doe es Genk’ kaart, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van de ‘Doe es Genk’ kaart door vervalsing zal hiervan direct aangifte worden gedaan bij de justitiële autoriteiten en is stad Genk verder volledig gerechtigd haar volledige schade te verhalen.
 7. Contante betaling van (meerdere) kadobonnen is niet mogelijk.
 8. Stad Genk is geen partij bij de koopovereenkomst tussen gebruiker van de ‘Doe es Genk’ kaarten en betreffende deelnemende ondernemer. Stad Genk is niet verantwoordelijk voor de aankoop van producten die door een gebruiker van de ‘Doe es Genk’ kaarten bij een desbetreffende deelnemende ondernemer zijn gekocht. Hiervoor wordt verwezen naar de voorwaarden van de desbetreffende deelnemende ondernemer.
 9. Stad Genk kan deze voorwaarden wijzigen. Het is raadzaam om deze voorwaarden telkens voor het gebruik te raadplegen. 
 10. Stad Genk kan op elk moment het aanbod van aangesloten ondernemers waarbij de ‘Doe es Genk’ kaarten is in te wisselen aanpassen. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het aanbod dat op enig moment op de website zichtbaar is of afgedrukt op ‘Doe es Genk’ kaarten zelf of bijbehorend drukwerk.
 11. In het geval van overmacht kan stad Genk het inwisselen van de ‘Doe es Genk’ kaarten voor onbepaalde tijd opschorten.

Algemene voorwaarden webshop

We doen ons uiterste best om jou juist te informeren, maar het kan voorkomen dat de informatie in onze webshop per ongeluk onjuist is. Zodra wij dat merken, zullen we de informatie verbeteren. Als er levertermijnen worden genoemd is dat een indicatie, het kan voorkomen dat jouw bestelling later of eerder aankomt.

Identiteit ondernemer

Stad Genk
Stadsplein 1
B-3600 Genk
economie@genk.be
BTW-nummer: BE 0207.201.797

Bestelling en jouw gegevens

 • Zodra je in onze webshop iets bestelt en de online bestelprocedure afrondt, heb je met ons een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 • De gegevens die je aan ons doorgeeft in de online bestelprocedure verwerken we conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en ons privacy statement.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op www.genk.be/geschenkbonnen

Prijs

De geldende prijzen worden vermeld op de website. Onze prijzen zijn inclusief BTW en kunnen van tijd tot tijd wijzigen.

Verzendkosten

De verzendkosten zijn niet bij de prijs van de producten inbegrepen en worden afzonderlijk vermeld en in rekening gebracht.

Betaling

 • Wanneer je iets koopt via onze webshop, betaal je via Ideal. 
 • Voor grote of zakelijke bestellingen kan je contact opnemen met stad Genk afdeling economie via economie@genk.be

Beschadigd?

 • Is het geleverde product beschadigd? Laat het ons weten. Wij kunnen dan het product herstellen of vervangen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kan stad Genk het door jou betaalde bedrag terug betalen. 
 • Stad Genk is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade. 
 • Aansprakelijkheid van stad Genk is beperkt tot het bedrag van jouw bestelling.

Herroepingsrecht

 • Binnen 14 dagen kun je afzien van je aankoop. Je kunt het product in deze periode zonder reden terugsturen en krijg je geld terug. Het product dient onbeschadigd te zijn. Ook een aangekochte en ongebruikte online ‘Doe es Genk’ kaarten kun je binnen 14 dagen terugsturen. Tijdens de bedenktijd ga je zorgvuldig om met het product en de verpakking. De bedenktijd gaat in op de dag nadat jij het product hebt ontvangen. 
 • Indien je van dit herroeppingsrecht gebruik wilt maken kun je een e-mail sturen aan economie@genk.be en aangeven dat je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht en om welke producten het gaat. 
 • Zo snel mogelijk, maar binnen de 14 dagen vanaf de melding via economie@genk.be stuur je de ‘Doe es Genk’ kaarten retour of overhandig je deze aan stad Genk. Vergeet daarbij niet om het betalingsbewijs mee te sturen. Na ontvangst wordt het bedrag op de bankrekening gestort die je hebt gebruikt bij de aankoop. In het geval dat de ‘Doe es Genk’ kaart is gebruikt bij een van de deelnemers vervalt de mogelijkheid om de aankoop te annuleren.

Klachtenregeling

 • Je mag als consument rekenen op toepassing van het Belgisch recht. We vinden het vervelend als je niet tevreden bent. Heb je klachten? Neem contact met ons op, dan proberen we samen een oplossing te bereiken. Je kunt ons bereiken via economie@genk.be of 089/65.44.28. 

Contact
Heb je vragen over de producten in de webshop? Neem contact met ons op via onderstaande gegevens. economie@genk.be of 089/65.44.28 .